هیچ محصولی یافت نشد.

دسته بندی: واقعیت مجازی

واقعیت مجازی (VR)

واقعیت مجازی یا VR نوعی فناوری است که در آن محیط مجازی جلوی چشم کاربر قرار می‌گیرد و بر اساس حرکت سر و بدن، کاربر با آن محیط تعامل برقرار می‌کند. در واقع یک هدست بر روی سر کاربر قرار داده شده و با حرکات بدن او سازگار و کنترل می‌شود.