• پس از پردازش سفارش و تحویل به پست، زمان تقریبی تحویل سفارش ارسالی بنا به محدوده جغرافیایی و مقصد سفارش بین 1 تا 3 روز کاری است.
  • سفارشات داخل شهر تهران که حامل پیک موتوری انتخاب شده است فردای روز سفارش بین ساعت ۱۰ الی ۱۶ ارسال خواهد شد.